Sai tên và mã số thuế trên hóa đơn kế toán xử lý như thế giải quyết như thế? | Tin tức

Thứ 310192021

Hotline: 0962 283 630 - Email: giasuketoantruong@yahoo.com

Quay về Bạn đang ở trang: Home Tin tức Sai tên và mã số thuế trên hóa đơn kế toán xử lý như thế giải quyết như thế?

Sai tên và mã số thuế trên hóa đơn kế toán xử lý như thế giải quyết như thế?

Khi các bạn kế toán ghi sai tên và mã số thuế trên hóa đơn bạn đã làm gì? và giải quyết như thế nào để đúng với luật thuế? 

Viết sai tên công ty, mã số thuế,.. trên hóa đơn  là chuyện không thể tránh khỏi đối với kế toán mới vào nghề. Như vậy các trường hợp đó bạn đã xử lý và giải quyết ra sao? và làm như thế nào để đúng với luật thuế ? Để hướng dẫn kế toán viên thực hiện tốt chuyên môn, đồng thời đảm bảo minh bạch, công khai sổ sách tài chính, bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn xử lý nhé!

Căn cứ khoản 2 điều 17 Nghị định số 51/2010/ NĐ-Cp ngày 14/5/2010 của Chính Phủ quy định về hóa đơn bán hàng, cung ứng dịch vụ:
" Trường hợp hóa đơn đã lập được giao cho người mua nếu phát hiện sai, hoặc theo yêu cầu của một bên, hàng hóa, dịch vụ đã mua bị trả lại hoặc bị đòi lại, hai bên lập biên bản thu hồi các liên của số hóa đơn lập sai, hoặc hóa đơn của hàng hóa, dịch vụ bị trả lại, bị òi lịa và lưu giữ hóa đơn tại người bán.

Biên bản thu hồi hóa đơn phải thể hiện được nội dung lập sai hoặc lý do đòi lại, trả lại hàng hóa, dịch vụ  và các thỏa thuận bồi thường giữa hai bên ( nếu có)

Ví dụ:

Trường hợp công ty nhận hóa đơn ký  hiệu AA/12T số 0007999 ngày 28/10/2013 do Nhà máy đường Phụng Hiệp Phát hành nhưng tại hóa đơn bên bán ghi sai chỉ tiêu tên của nguời mua hàng ( Từ Minh huy thay vì úng là Võ Thanh Hà), Mã số thế (1800348038 thay vì đúng là 0301017568) thì hai bên bán lập biên bản thu hồi hóa đơn trên và lập lại hóa đơn mới, ghi rõ thay hóa đơn ký hiệu, số...ngày...năm, căn cứ hóa đơn này hai bên thực hiện kê khai điều chỉnh.

Việc Nhà máy đường Phụng Hiệp đề nghị chỉ lập biên bản xác nhận lại nội dung là không đúng quy định.

Hóa đơn sai mã số Thuế được lập biên bản điều chỉnh trong trường hợp cơ quan cơ quan Công An đã lưu giữ liên 2 khi đăng ký xe oto

- Căn cứ thông tưsố 64/2013/TT-BTC ngày 15/5/2013 của bộ tài chính hướng dẫn về hóa đơn bán hàng, cung ứng dịch vụ;

Về nguyên tắc hóa đơn đã lập nhưng sai mã số thuế phải thu hồi và lập lại hóa đơn mới. Tuy nhiên, trường hợp Công ty bán hàng hóa là xe oto ( hàng hóa phải đăng ký quyền chủ sở hữu, sử dụng với cơ quan Nhà Nước) cho khách hàng, sau khi đăng ký và được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu và sử dụng phát hện 02 hóa đơn GTGT đã ập ghi sai mã s thuế của khách hàng cụ thể như sau: 0309344020" thành "0309344029" do không thể thu hồi hóa đơn đã lập sai ( cơ quan Công an đã lưu giữ liên 2 hóa đơn) thì công ty và khách hàng lập biên bản điều chỉnh thông tin mã số thuế ghi sai trên hóa đơn.

( CV 374/CT-TTHT ngày 15/01/2014 của CT TPHCM)

- Không được sử dụng cùng lúc 2 cuốn hóa đơn xuất in trên máy in cho một địa điểm bán hàng

Căn cứ điểm d, Khoản 1 Điều 14 thông tư số 64/2013/TT-BTC ngày 15/5/2013 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ quy định:

1. Nguyên tắc lập hóa đơn:

d/ Hóa đơn được lập theo thứ tự liên tục từ nhỏ đến số lớn.

Trường hợp tổ chức kinh doanh có nhiều đơn vị trực thuộc trực tiếp bán hàng hoặc cơ sở nhận ủy nhiệm cùng sử dụng hình thức hóa đơn đặt in có cùng ký hiệu theo phương thức phân chia cho từng cơ sở trong toàn hệ thống thì tổ chức kinh doanh phải có sổ theo dõi phân bổ số lượng hóa đơn cho từng đơn vị trực thuộc, từng cơ sở nhận ủy nhiệm.

Các đơn vị trực thuộc, cơ sở nhận ủy nhiệm phải sử dụng hóa đơn theo thứ tự từ số  nhỏ đến số lớn trong vi phạm số hóa đơn được phân chia.

Trường hợp tổ chức kinh doanh có nhiều cơ sở bán hàng hoặc nhiều cơ sở được ủy nhiệm đồng thời cùng sử dụng một loại hóa đơn tự in, hóa đơn điện tử có cùng ký hiệu theo phương thức truy xuất ngẫu nhiên từ một máy chủ thì tổ chức kinh doanh phải có quyết định phương án cụ thể về việc truy xuất ngẫu nhiên của các cơ sở bán hàng và các đơn vị được ủy nhiệm. Thứ tự lập hóa đơn được tính từ số nhỏ đến số lớn cho hóa đươn truy xuất hoàn toàn hệ thống của tổ chức kinh doanh"

Trường hợp công ty theo trình bày sử dụng máy in kim để lập hóa đươn đặt in xuất giao cho khách hàng nhưng do lượng khách mua hàng cùng lúc nhiều, việc lập hóa đươn bằng in kim chậm, Công ty đề nghị được sử dụng cùng lúc 2 cuốn hóa đơn xuất in trên máy in cho một địa điểm bán hàng là không đúng quy định.