Tập hợp các loại thuế nộp trong tháng 8 | Tin tức

Thứ 301262021

Hotline: 0962 283 630 - Email: giasuketoantruong@yahoo.com

Quay về Bạn đang ở trang: Home Tin tức Tập hợp các loại thuế nộp trong tháng 8

Tập hợp các loại thuế nộp trong tháng 8

Tháng 8 này kế toán thuế cần nộp những gì cho cơ quan thuế, quy trình thủ tục ra sao? cần phải lưu ý điều gì? Hôm nay bài viết này xin chia sẽ với các bạn các nộp đúng và đủ các loại thuế và khai thuế để không thiếu sót.

Thứ nhất bạn cần phải nộp

- Hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng 

I.  CÁC LOẠI THUẾ VÀ HỒ SƠ KHAI THUẾ THEO ĐỊNH KỲ PHÁT SINH TRONG THÁNG

1/ Hồ sơ khai thuế GTGT

(01/GTGT; 02/GTGT; 03/GTGT; 04/GTGT; 05/GTGT) tháng 7/2014 (Điều 11 Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013)

>> Nộp ngày 20 tháng sau 20/08/2014

2/ Hồ sơ khai thuế TTĐB (01/TTĐB) tháng 7/2014 (Điều 13 Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013)

>> Nộp Ngày 20 tháng sau 20/08/2014

3/  Hồ sơ khai thuế tài nguyên (01/TAIN) tháng 7/2014 (Điều 14 Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013)

>> Nộp Ngày 20 tháng sau 20/08/2014

4/  Hồ sơ khai thuế đối với thủy điện (01/TĐ-GTGT; 03/TĐ-TAIN) tháng 7/2014 (Điều 23 Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013)

>>Nộp Ngày 20 tháng sau 20/08/2014

5/ Hồ sơ khai thuế TNCN (02/KK-TNCN; 03/KK-TNCN; 01/KK-BHĐC; 01/KK-XS) tháng 7/2014 (nếu số thuế TNCN khấu trừ trong tháng của ít nhất một loại tờ khai từ 50 triệu đồng trở lên trừ trường hợp thuộc diện khai thuế GTGT theo quý) (Điều 16 Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013)

>> Nộp Ngày 20 tháng sau 20/08/2014

6/  Hồ sơ thuế Bảo vệ môi trường (01/TBVMT) tháng 7/2014 (Điều 15 Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013)

>> Nộp Ngày 20 tháng sau 20/08/2014

7/ Hồ sơ khai phí, lệ phí (01/BVMT; 01/PHLP) tháng 7/2014 (Điều 19 Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013)

>> Nộp Ngày 20 tháng sau 20/08/2014

8/ Hồ sơ khai thuế nhà thầu nước ngoài (01/NTNN; 03/NTNN) tháng 7/2014 (Điều 20 Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013)

>> Nộp Ngày 20 tháng sau 20/08/2014

9. Báo cáo sử dụng hóa đơn (BC26/AC) 

10.  01/MBAI tờ khai thuế môn bài 

Ngoài ra các bạn cần phải lưu ý các loại thuế và hồ sơ khai thuế phát sinh theo kỳ hạn được liệt kê trong bảng trên, người nộp thuế còn có trách nhiệm kê khai và nộp các khoản thuế trong các trường hợp thực hiện quyết toán thuế hoặc theo từng lần phát sinh nghĩa vụ thuế đột xuất khác cụ thể như sau:

Mời bạn xem để được chi tiết hơn: Tập hợp các loại thuế nộp trong tháng 8