Tháng 9 nhiều chính sách "mới "có hiệu lực | Tin tức

thứ 709182021

Hotline: 0962 283 630 - Email: giasuketoantruong@yahoo.com

Quay về Bạn đang ở trang: Home Tin tức Tháng 9 nhiều chính sách "mới "có hiệu lực

Tháng 9 nhiều chính sách "mới "có hiệu lực

 Bắt đầu từ tháng 9 này đã ra nhiều thông tư để thay đổi đối với kế toán như Thông tư 119/2014/TT-BTC và  Nghị Định 71/2014 , Thông tư 92/2014/TTLT-BTC-BTP-VPCP nhằm để thuận tiện cho kế toán dễ cập nhật những văn bản, công văn mới nhất. Hôm nay trung tâm chia sẽ những tin tức mới nhất được áp dụng trong tháng 9 này

Thông Tư 119/2014/TT-BTC

Theo đó bắt đầu từ 1/9/2014 Bộ tài chính đã ban hành ra thông tư 119/2014/TT-BTC thay thế các hướng dẫn, mẫu biểu tại các Thông tư 156/2013/TT-BTC, 111/2013/TT-BTC, 219/2013/TT-BTC, 08/2013/TT-BTC, 85/2011/TT-BTC, 39/2014/TT-BTC và78/2014/TT-BTC.

Trong đó cần chú ý nhất là bỏ quy định khai và tính thuế GTGT đối với hàng hóa, bán sản phẩm tiếp tục quá trình sản xuất kinh doanh, bắt đầu từ 1/9/2014 bỏ quy định khai và tính thuế VAT đối với hàng hóa xuất khẩu bị trả lại phải nhập khẩu khẩu trở lại.

Bỏ mức 1 tỷ đồng về điều kiện tài sản, máy móc, thiết bị đầu tư, mua sắm đối với doanh nghiệp mới thành lập để đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế. Bỏ điều kiện hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ trong điều kiện hồ sơ, thủ tục hoàn thuế VAT đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu

Ngoài ra cũng đã sửa đổi tại thông tư 156/2013/TT-BTC về một số biếu mẫu tờ khai thuế và hồ sơ khai quyết toán.

Chính thức giảm hơn 200 giờ nộp thuế cho doanh nghiệp (DN); Ngân hàng không được đồng thời làm đại lý cho hai hãng bảo hiểm; Chỉ công dân Việt Nam mới được gửi tiết kiệm ngoại tệ; EVN sẽ được quy định mức phạt khi cắt điện… là một số chính sách tài chính mới có hiệu lực từ tháng 9.

Cũng từ thông tư này cũng đã ra quy định giảm cắt bớt thời gian nộp thuế cho doanh nghiệp.

Ngoài ta Tổng cục thuế cũng đã ban hàng ra thông tư 3619/TCT-CS để cho doannh nghiệp năm vững về dự thay đổi và cũng như trả lời thắc mắc cho doanh nghiệp qua đường dây nóng.

Phạt 100 triệu đồng đối với bán hàng đa cấp

dacapphat100tr

( Bán hàng đa cấp phạt 60-100 triệu đồng)

Cũng theo Nghị định 71/2014 của Chính phủ Vi phạm quy định về bán hàng đa cấp phạt từ 60 triệu đến 100 triệu đồng với các hành vi sau:

+ Kinh doanh không đăng ký hoạt động bán hàng
+ Yêu cầu người tham gia đặt cọc hoặc đống tiền nhất định
+ Mua một lượng hàng hóa rồi mới tham gia
+ Chi trả không có lý do ( hoa hồng, tiền thường..)
Mời bạn xem thêm :  Nghị định 71/2014

Tăng định mức chi cho hoạt động xây dựng văn bản pháp luật

Thông tư liên tịch 92/2014/TTLT-BTC-BTP-VPCP ban hành thay thế Thông tư 192/2010/TTLT-BTC-BTP-VPCP, quy định mới tăng nhiều định mức chi tối đa cho hoạt động xây dựng văn bản có hiệu lực thi hành từ 1/9/2014.

Cụ thể như Dự án luật, Pháp lệnh soạn thảo mới hoặc thay thế tăng từ 3 triệu đồng lên 4,5 triệu đồng/đề cương, sửa đổi, bổ sung tăng từ đa 2,5 triệu đồng đến đa 3,8 triệu đồng/đề cương.

Đối với Nghị quyết, Nghị định, Nghị quyết liên tịch tăng từ 2 triệu đồng lên 3 triệu đồng/đề cương, sửa đổi tăng từ 1,5 triệu đồng đến 2,3 triệu đồng/đề cương.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ tăng từ 1,5 triệu đồng đến 2,3 triệu đồng/đề cương, sửa đổi bổ sung tăng từ 1 triệu đồng đến 1,5 triệu đồng/đề cương.

Về chi soạn thảo văn bản: đối với luật, Pháp lệnh soạn thảo mới hoặc thay thế tăng từ 8 triệu đồng lên 12 triệu đồng/dự thảo văn bản, sửa đổi bổ sung tăng từ 5 triệu đồng văn bản lên đến 7,5 triệu đồng/dự thảo văn bản

Đối với Nghị quyết, Nghị định, Nghị quyết liên tịch tăng từ 5 triệu đồng lên 7,5 triệu đồng/dự thảo văn bản, sửa đổi bổ sung tăng từ 3 triệu đồng lên 4,5 triệu đồng/dự thảo văn bản.

Thông tư này có hiệu lực từ 1/9/2014

Mong rằng các bạn kế toán cùng nhau chia sẻ để mọi người có thể nắm bắt kịp thời, phục vụ cho công việc.

Tag : Học kế toán thực hành, học kế toán thuế