Tháng, quý, năm kế toán làm và nộp những gì cho cơ quan thuế | Tin tức

Thứ 401192022

Hotline: 0962 283 630 - Email: giasuketoantruong@yahoo.com

Quay về Bạn đang ở trang: Home Tin tức Tháng, quý, năm kế toán làm và nộp những gì cho cơ quan thuế

Tháng, quý, năm kế toán làm và nộp những gì cho cơ quan thuế

Bạn là sinh viên? Hay bạn là những kế toán viên mới ra trường? Bạn chưa biết hàng tháng, hàng quý, hàng năm nộp những gì cho cơ quan thuế.

Để giúp các bạn được hiểu rõ hơn những vấn đề này,  mình chia sẽ với bạn những loại báo cáo mà mình phải nộp để tránh những sai sót có thể.

Báo cáo thuế hàng tháng bạn cần nộp

1/ Báo cáo thuế GTGT hàng tháng (thời gian nộp chậm nhất ngày 20 hàng tháng) bao gồm:

- Lập tờ khai thuế giá trị gia tăng: ( HTKK)

- Tờ khai 01/GTGT

Kèm theo:

+ Bảng kê hoá đơn chứng từ hàng hoá dịch vụ Mua vào: PL01-2/GTGT
+ Bảng kê hoá đơn chứng từ hàng hoá dịch vụ Bán ra: PL01-1/GTGT.
+ Và các bảng kê phụ lúc khác nếu có. (theo mẫu tại Thông tư 28/2011/TT-BTC)

- Phụ lục 01-3/GTGT (bảng kê số lượng xe ôtô, xe máy bán ra)
- Phụ lục 01-4A/GTGT (Bảng phân bổ thuế GTGT đầu vào tháng)
- Phụ lục 01-4B/GTGT (Bảng phân bổ thuế GTGT đầu vào năm)
- Phụ lục 01-5/GTGT (Bảng kê thuế GTGT đã nộp ở ngoại tỉnh-vãng lai)
- Phụ lục 01-6/GTGT (Bảng kê phân bổ thuế GTGT cho địa phương, nơi có chi nhánh, nhà xưởng sản xuất khác tỉnh với nơi có Trụ sở chính)

Tùy theo từng loại hình công ty mà các phụ lục có thể có hoặc không có.

hocketoanthuchanh

(Kế toán thực hành)

2/ Báo cáo thuế Thu Nhập Cá Nhân 

(Thời gian nộp chậm nhất ngày 20 hàng tháng)

- Nếu hàng tháng không phát sinh số thuế TNCN thi không phải nộp tờ khai.
- Nếu có phát sinh số thuế TNCN khấu trừ hàng tháng dưới 5 triệu đồng thì phải khai hàng Quý.

- Nếu có phát sinh số thuế TNCN khấu trừ hàng tháng từ 5 triệu đồng trở lên thì phải khai hàng Tháng.

Tùy theo mỗi Công ty mà phải lựa chọn cách khai duy nhất: nếu tháng đầu tiên khai tháng thì tiếp tục khai tháng cho dù có phát sinh hay không.
- mẫu tờ khai: 02/KK-TNCN tháng

Trường hợp khấu trừ thuế đối với thu nhập từ đầu tư vốn, chuyển nhượng chứng khoán, bản quyền, nhượng quyền thương mại, trúng thưởng thì khai và nộp tờ khai theo mẫu số 03/KK-TNCN theo quý.

- Trường hợp trong quý, công ty không phát sinh khấu trừ thuế thu nhập cá nhân (tức là không có số thuế phải nộp ) thì không phải khai thuế.

- Nếu công ty ban thuộc đối tượng nộp thuế theo quý thì hạn nộp tờ khai thuế TNCN là ngày 30 của tháng sau quý ( ví dụ quý III là ngày 30/10/2013)

hoc ke toan online

3. Khai thuế TNDN tạm tính quý là :

+Tờ khai thuế TNDN quý theo mẫu 01A/TNDN

+Tờ khai thuế TNDN quý theo mẫu số 01B/TNDN

-Thời hạn nộp Hồ sơ khai thuế và nộp thuế : chậm nhất là ngày 30(hoặc 31) tháng đầu tiên sau quý.

* Trường hợp doanh nghiệp được gia hạn nộp thuế TNDN quý I/2013 theo Thông tư số 16/2013/TT-BTC ngày 08/02/2013 của Bộ Tài chính thì thời hạn nộp thuế TNDN quý I/2013 chậm nhất là ngày 30/10/2013.

4.  Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn.

Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn Quý I nộp chậm nhất ngày 30/4, Quý II, nộp chậm nhất ngày 30/7, Quý III nộp chậm nhất ngày 30/10, Quý IV nộp chậm nhất ngày 30/1 của năm sau:

+ Mẫu: BC26-AC ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT_BTC

Mẫu BC26-AC báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

II. Báo cáo thuế hàng quý

1/ Báo Cáo Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp Tạm Tính.

(Thời gian nộp chậm nhất ngày 30 hàng quý)

- Mẫu số 01A/TNDN: áp dụng cho người nộp thuế đã xác định được khoản Doanh Thu và Chi Phí thực tế phát sinh trong tháng.
- Mẫu số 01B/TNDN: áp dụng cho người nộp thuế khai theo tỷ lệ thu nhập chịu thuế trên Doanh Thu.

2/ Báo Cáo Sử Dụng Hóa Đơn. (thời gian nộp chậm nhất ngày 20 hàng tháng đầu tiên của Quý)
- Mẫu số BC26/AC : tổng hợp các hóa đơn đã sử dụng, đã xóa bỏ, đã hủy vào báo cáo ngày.

3/ Báo Cáo Thuế Thu Nhập Cá Nhân (thời gian nộp chậm nhất ngày 30 hàng quý)

+ Tờ khai thuế TNCN theo quý kế toán dùng mẫu tờ khai: 02/KK-TNCN theo quý.

- Trường hợp khấu trừ thuế đối với thu nhập từ đầu tư vốn, chuyển nhượng chứng khoán, bản quyền, nhượng quyền thương mại, trúng thưởng thì khai và nộp tờ khai theo mẫu số 03/KK-TNCN theo quý.

- Trường hợp trong quý, công ty không phát sinh khấu trừ thuế thu nhập cá nhân (tức là không có số thuế phải nộp ) thì không phải khai thuế.

- Nếu công ty ban thuộc đối tượng nộp thuế theo quý thì hạn nộp tờ khai thuế TNCN là ngày 30 của tháng sau quý ( ví dụ quý III là ngày 30/10/2013)

II. Báo cáo thuế hàng năm

1/ Các hồ sơ cho năm mới:

- Tờ khai môn bài : 01/MBAI
- Bảng định mức giá thành cho các sản phẩm mới hoặc có thay đổi định mức.
- Bảng trích khấu hao

2/ Hồ sơ Quyết Toán Năm

- Tờ khai Quyết Toán Thuế TNDN (hạn nộp 90 ngày)
- Tờ khai Quyết Toán Thuế TNCN (hạn nộp 90 ngày)
- Báo Cáo Tài Chính (hạn nộp 90 ngày) riêng DNTN 30 ngày.
3/ Báo cáo Thống Kê Năm

Trên đây là một vài chia sẽ nhỏ với các bạn, Mong sẽ giúp ích trong công việc kế toán của các bạn.

Tag : học kế toán thực hành, kế toán thuế