Kế toán cần lưu ý khi sử dụng hóa đơn hợp pháp và bất hợp pháp | Tin tức

thứ 711272021

Hotline: 0962 283 630 - Email: giasuketoantruong@yahoo.com

Quay về Bạn đang ở trang: Home Tin tức Kế toán cần lưu ý khi sử dụng hóa đơn hợp pháp và bất hợp pháp

Kế toán cần lưu ý khi sử dụng hóa đơn hợp pháp và bất hợp pháp

Bạn là kế toán, bạn cần phải lưu ý đâu là hóa đơn bất hợp pháp " giả, chưa có giá trị sử dụng, hết hạn sử dụng..." . Nhưng phải là sao khi bạn mới đảm nhận vị trí kế toán viên,bạn chưa phân biệt đâu là hóa đơn đúng, hóa đơn " sai" , Thật vậy hóa đơn đối với kế toán là một  điều rất" ư" là quan trọng.Để giúp kế toán phân biệt và sử lý hóa đơn hợp pháp. Bạn cần phải lưu ý những điều sau:

Theo thông tư mới nhất : " Thông tư 39/2014/TT-BTC" Tại điều  22 có hướng dẫn về việc sử dụng hóa đơn bất hợp pháp.

Sử dụng hoá đơn bất hợp pháp là việc sử dụng hoá đơn giả, hoá đơn chưa có giá trị sử dụng, hết giá trị sử dụng.

1. Hóa đơn bất hợp pháp

- Hoá đơn giả là hoá đơn được in hoặc khởi tạo theo mẫu hóa đơn đã được phát hành của tổ chức, cá nhân khác hoặc in, khởi tạo trùng số của cùng một ký hiệu hoá đơn.

- Hoá đơn chưa có giá trị sử dụng là hoá đơn đã được tạo theo hướng dẫn tại thông tư 39/2014/TT-BTC, nhưng chưa hoàn thành việc thông báo phát hành.

- Hoá đơn hết giá trị sử dụng là hoá đơn đã làm đủ thủ tục phát hành nhưng tổ chức, cá nhân phát hành thông báo không tiếp tục sử dụng nữa; các loại hoá đơn bị mất sau khi đã thông báo phát hành được tổ chức, cá nhân phát hành báo mất với cơ quan thuế quản lý trực tiếp; hoá đơn của các tổ chức, cá nhân đã ngừng sử dụng mã số thuế (còn gọi là đóng mã số thuế).

2. Một số trường hợp cụ thể được xác định là sử dụng bất hợp pháp hóa đơn:

- Hóa đơn có nội dung được ghi không có thực một phần hoặc toàn bộ.

- Sử dụng hoá đơn của tổ chức, cá nhân khác để bán ra, để hợp thức hoá hàng hoá, dịch vụ mua vào không có chứng từ hoặc hàng hoá, dịch vụ bán ra để gian lận thuế, để bán hàng hoá nhưng không kê khai nộp thuế.

- Sử dụng hoá đơn của tổ chức, cá nhân khác để bán hàng hoá, dịch vụ, nhưng không kê khai nộp thuế, gian lận thuế; để hợp thức hàng hoá, dịch vụ mua vào không có chứng từ.

- Hoá đơn có sự chênh lệch về giá trị hàng hoá, dịch vụ hoặc sai lệch các tiêu thức bắt buộc giữa các liên của hoá đơn.

- Sử dụng hoá đơn bán hàng hoá, dịch vụ mà cơ quan thuế, cơ quan công an và các cơ quan chức năng khác đã kết luận là sử dụng bất hợp pháp hóa đơn.

Trên bài viết này là cập nhật tại điều 22, và điều 23 Tại thông tư 39/2014/TT-BTC

Mời bạn xem chi tiết tại thông tư này tại đây : Thông tư 39/2014/TT-BTC